Egy igazságkereső ember

„A Te kezedbe teszem le a gyermekeimet, magamat és a szülőként elvégzett munkámat.” Sokáig voltam hitetlen, most pedig már jó ideje hívő vagyok. Ezért elég jól tudom, milyen nagy a különbség a két állapot közt. A hitetlen azt hiszi, saját erejéből képes az élet problémáit megoldani. A hívő pedig képes beismerni alkalmatlanságát, az életét rábízza

A hitre nevelés kezdete, hogy a szülők szeretik egymást, hűségesek egymáshoz. A család a gyermek számára minta. Ha a gyermek netán fontosabb, mint a másik szülő, akkor ez lesz a minta. Előbb-utóbb a gyerek elvesztheti a biztonságérzetét, és mindkét szülő elveszíti majd a gyerek bizalmát. Ha viszont a szülők elsősorban házasok és másodsorban gyereknevelők, akkor

A gazdagság olyan, mint a mátrix: illúzió. A szabadság az ember igazi küldetése. A saját tapasztalatom egybevág néhány ember tapasztalatával, de a legtöbb ember nem érti meg: a gazdagság csak illúzió. Szegény voltam, és soha nem akartam gazdag lenni, mégis gazdag lettem. Most pedig ismét szegény vagyok. Jobb, mint gazdagnak lenni. A gazdagság olyan, mint

Newtontól, a nagy tudóstól, aki mélyen hívő ember volt, valaki gúnyosan megkérdezte: — Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat? A nagy tudós benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket, és szétszórta az asztalon. — Szedje össze – mondta az idegennek. — Nem tudom — felelte az. Erre a

Szelíd vagyok és alázatos szívű - mondta Jézus.

Évekig dolgoztam Budapesten a Vörösmarty téren. Amikor szokatlan hangokat hallottunk, kinéztünk a tizedik emeletről, és azonnal részesei lehettünk a téren zajló eseménynek. A legvidámabbak kétség kívül a hare krisnások táncos felvonulásai voltak. Miért csak a szektások vidámak? Akkoriban ezen törtem a fejemet. Aztán most pénteken Kaposvár „Vörösmarty terén” látom, hogy pantomimesek játszanak. Körülöttük derűs a

A hit ajándék. A hitre nevelés eredményeképp, amikor a gyerekünk megkapja a hit ajándékát, felismeri azt, el tudja fogadni és válaszol rá. A modell az öreg pap: Éli és Sámuel esete. Az egész Anna felajánlásával kezdődött: „Kölcsönadom őt az Úrnak.” Éli már jól ismerte Anna történtét. Tudta, mennyire bízott Istenben, hisz Ő maga áldotta meg

Késő délután üldögéltem a Fő utcában. Elgondolkodtam azon, hogy vajon értelmes dolog volt-e sok milliárdot belefektetni, amikor néhány ember lézeng csak errefelé. Hamar meg is válaszoltam magamnak. A saját otthonunkat is rendben tartjuk. Ha van egy szép képünk, kitesszük a falra. Ha koszos a föld, feltakarítjuk. Ha összejön a pénz, szép, új bútort vásárolunk. Miért

Egy sokat megélt ember mondta: „Haj, a mai urak nem olyanok, mint a régi urak!” Ezek után pedig elkezdte a történetek sokaságát mesélni arról, hogy régen a gazdag emberek hogyan gondoskodtak a szegényekről. Talán volt, ami igaz volt, és hála Istennek most is vannak rendes emberek. Vannak és voltak cukrászok, akik minden este odaadták a

Vintage stílus

Budapest, Üllői út. Sétálok, szívom a szmogos levegőt. Leelőzöm a buszokat, autókat, amelyek araszolnak a pénteki dugóban. Most szálltunk ki a bádogdobozból , amelyre rásütött a nap, és kibírhatatlan meleg volt. Az árnyékos járda felüdülés a kánikulában. Egy budapesti hölggyel beszélgetünk. Kaposvráriak vagyunk. Mondjuk neki, és felcsillan a szeme. Tudja, hogy itt van Varga Laci

Edelényi Zsolt és felesége: Nóra a házasságkötés éjjelén

Tartalom Megismerkedés A házasság Szülővé lenni Kaposvár Gyereknevelés Látássérülés Végül még egy közös pont: a hit élménye Bevezetés Ez az interjú abból a szempontból egyedülálló a kötetben, hogy megszólal a házaspár mindkét tagja. Bár külön-külön beszélgettem Nórával és Zsolttal, a szövegek mégis egymásba illeszkednek, mint egyazon dallam két szólama. Egyetértés van közöttük abban, hogy a