Miért maradok meg a katolikus hitemnél?

Egy oltár a római katkombában. Itt miséztek az első keresztények.
Annyira hálás vagyok Istennek azért, mert katolikusnak tértem meg. Amikor 2003-ban bérmálkoztam megigértem, hogy soha nem fogom elhagyni a katolikus hitemet. Ezt az ígértemet ugyanolyan komolyan veszem, mint a házassági hűséget. Akkor még a megtérés miatt Isten iránt érzett szerelmem miatt tettem. Az évek alatt viszont az eszemmel is megértettem, miért olyan fontos számomra a katolikus hit.

Szentmise

Nem találok szavakat erre.  A Szentmise nem emberi mű. Krisztus halála óta miséznek a keresztények. A  oltár kezdetben- a vértanúk koporsója volt. Pia atya mondta, hogy még a napnál is fontosabb. Isten valóban jelen van, és valóban feláldozza önmagát értünk minden Szentmisén. Mert aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van.
El nem tudom mondani, mekkora erőforrás számomra. A szemem előtt történik meg le az emberiség legnagyobb eseménye: Jézus feláldozza magát értünk.

Az Oltáriszentség

Más keresztény felekezetek tagjaitól gyakran hallottam a vádat, hogy mi bálványt imádunk. Sose kérdezte meg egyikőjük sem, hogy valójában mit is teszünk, amikor az Oltáriszentséget imádjuk. Tekintettel arra az egyszerű tényre, hogy Jézus maga mondta, hogy az Oltáriszentségben ő van jelen, ezért őt imádjuk. Számomra az imádság egyik legfontosabb helye éppen a templomban van, az Oltáriszentség előtt.

Szűz Mária

Számomra a legfontosabb imádság a rózsafüzér. Az első része a Bibliából vett szavak, amelyeket az angyal Máriának mondott. A másik pedig a közbenjárás kérése tőle. Ha él, és az édesanyánk, akkor szeret minket és közbenjár az ő Isten fiánál. Vannak, akik azt hiszik, hogy Máriát imádjuk. Holott ez nem igaz. Mária egy nő és édesanya és az első keresztény. Jézus anyja van, akit felvett a mennyországba és ott a mennynek királynéja lett. Igaz, ez nincs benne a Bibliában, de történelmi források szerint ezt már az első századok keresztényei is pontosan így hitték. Ők is tisztelték Máriát, és ők is hittek abban, hogy Mária az égi közbenjárónk.

Szentgyónás

Akinek nagy bűne van és szeretne megszabadulni az állandó lelkiismeretfurdalástól, új életet szeretne kezdeni, próbálja ki a következőt. Bánja meg, hogy mit tett. Fogadja meg, hogy többet nem tesz ilyet. Aztán mondja el ezt egy olyan embernek, aki soha nem fogja ezt elmondani, és akinek a Biblia ezt mondja: Akinek megbocsátjátok bűneit, annak Isten is megbocsátja., és aki ennek a felhatalmazásnak a birtokában azt mondja. Isten megbocsátotta bűneid
Én mindig nehezen fejeztem ki az érzéseimet, de ez utóbbi pillanat nagyon megrendített engem is, és még most is sokszor megrendít.

Szegénység szeretete

A Biblia egyik legismertebb részében ezt olvassuk: Boldogok a szegények. Ez a szegényekre vonatkozik. Azokra, akiknek nincs pénzük minden földi dologra. Arról is sokszor egyértelműen szó van, hogy a gazdagok nem jutnak be a mennyek országába.
Nehéz persze meghatározni, ki a szegény. Jómagam egy modern mérőeszközt használok: az ökológiai lábnyomot. Aki jobban él, mint ahogy az összes ember tudna a földön (azaz az ökológiai lábnyoma nagyobb, mint 1), akkor az már gazdag.

Szenvedés elfogadása

Már hosszabban is írtam a szenvedés erejéről és fontosságáról egy előző cikkemben: A szenvedés bölcsebbé tesz.

Tisztítótűz

Amikor majd egyszer meghalok, biztosan maradnak még bűneim. Több vagy kevesebb, ki tudja. De a mennyországba szeretnék jutni. Oda meg bűnös ember nem juthat be. Érthető örömem: a tisztítótűz megtisztít a bűneimtől halálom után is. Ez az mennyei előszoba és patyolat nélkülözhetetlen. Enélkül nekem elképzelhetetlen a csodás mennyország.

A szentek

Nehéz volt megértenem, hogy nevezhetünk egyes embereket szentnek, amikor csak Isten a szent. De aztán elmagyarázták: a szentekről biztosan állítjuk, hogy a mennyországba jutottak, ahol pedig Szent Isten uralkodik. A tisztitótűz elpusztította belőlük azt, ami nem isteni, és már ők is a menny szent állampolgárai. Simone Weil úgy mondta: A világnak most zseniális szentekre van szüksége úgy, mint pesitissel sújtott városnak orvosra. Sok-szent életét olvastam már el meg történelmileg is hiteles forrásokból. Felfedeztem az életükben ugyanazokat a küzdelmeket és harcokat, bukásokat és lábra állásokat mint az én életemben.

Gyermekkeresztség

Már az első század keresztényei is megkeresztelték a gyerekeket, mert annyira logikus, hogyha a szülők hívők, a gyerekeknek is megadják ezt a belépőt az egyházba. Elfogadhatatlan lenne számomra, hogy ezzel a fontos eseménnyel megvárjam a gyermekem felnőtté válását. Amíg még nem csak gyermek addig a mi hitünkön erősödik az övé. Felnőttként pedig már a saját küldetésének a kialakítása a nehéz életfeladata. A bérmálásra felkészítés és a maga a bérmálás, valamint az ifjaknak szóló lelkigyakorlatok segíthetik ebben.

Nincs kirekesztés

Simone Weil azt írta, hogy már katolikus lett volna, de nem tud megbékélni azzal, hogy a történelem folyamán annyi embert kiátkozott az egyház. Ezzel egyet tudok érteni. Ma már nincs ilyen, a régiekért pedig bocsánatot kért a pápa. Most a papoknak nincs olyan világi hatalma, mint régen volt. Az Egyházunk nyitott mindenki felé. Ha valaki halálos bűnt követ el, netán ebben él, akkor is járhat szentmisére. Most már a katolikus emberek gyógyítani akarnak, megszentelni akarják a világot. Egészen más, mint volt régen.

Zene

Szeretem a gregorián, népénekes miséket. Van bennük valami, ami nagyon megérint. Talán az a letisztultság, ami csak a sok időt átvészelt darabokra jellemző. A gitáros és koncertmisék ellen mindig lázadtam. Szeretem a gitáros imádságot, a tűz evangelizációt, de a szentmisében szenvedek könnyűzenétől. Azt is szeretem, hogy az Éneklő Egyházban összegyűjtött kincseket ismerem, és tudok a misén énekelni.