Eucharisztikus kongresszus miatt lehetek katolikus

Jézus bemutatja az Eucharisztiát.

Az 1938-as Eucharisztikus kongresszus döbbenetesen fontos esemény volt a családunk életében, azt hiszem, hogy a 2020-as is az lesz. Ami akkor történt velünk, immár harmadik generáción keresztül meghatározza családunk életét.
Édesapám a következőképpen számol be erről.

Anyai nagyapám keménynyakú kálvinista volt, aki természetesen reverzálist kért édesapámtól, meg latin érettségit. Mert édesapámnak csak reál maturája volt. És így nem vehette el egy latin- görögszakos tanár (gimnázium igazgató, Móricz Zsigmond tanárának) legkisebb lányát. Így én református templomban, református pap által lettem megkeresztelve. Édesapámnak viszont nehéz volt szentségek nélkül élni. És ekkor jött működésbe a Deus ex machina. Nagyapám meghalt, az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszusra pápai nunciusként Magyarországra jött Eugénio Pacelli bíboros, félév múlva XII. Pius pápa.
Egy napon a reggeli és a délelőtti országházi programja között lakásunkban tízóraizott és öltözött át. Édesapám kihasználva az alkalmat magánkihallgatást kért tőle, aminek az eredménye egy kérvény lett a Szentszék felé, amire válaszoltak.
A lényeg az volt, hogy édesapám járulhat a szentségekhez, amennyiben engem római katolikus vallásos nevelésben részesítenek. 18 éves koromban én viszont szabadon választhatok a két vallás között.

Édesapámat erre katolikus hittant tanító iskolába iratták be, majd a Piaristákhoz járt, és 18 éves korában a katolikus vallást választotta.

Első hallásra úgy tűnik, hogy mindez véletlen. Nagyapám épp az országházban lakott, épp ebben a lakásban tízóraizott a bíboros, apósa már meghal, mire az engedélyt megkapja.

Az én életem viszont csupa ilyen véletlenekből áll. Mintha a véletlenek mégiscsak összefüggenének és egy fontos küldetéshez alakítanának. Kaposvárra költöztem, és városunk papja lett a 2020-as kongresszus magyar főtitkára. Még nem látom a történet végét, de olyan sok minden szól erről a kongresszusról.
Ritka esemény, hogy Budapest vagy az ország összes harangja egyszerre szólal meg. 1938. május 25-én 5 órakor a katolikus templomokban szólaltak meg a harangok. (Amiről még tudok: 1989. június 16-án az ország összes templomjában harangoztak, én éppen a belvárosi Veres Pálné utcában voltam ekkor.)

Óriási dolog, hogy katolikus lehetek. Köszönöm ezt Istennek.